Čo je byto index?

nezávislé odborné hodnotenie

Byto index je nezávislým odborným hodnotením rezidenčných novostavieb. Index je priemerom investičného, technického a užívateľského hodnotenia novostavby.

Ako hodnotíme novostavby?

Na metodike hodnotenia sa podieľajú znalci v odbore stavebníctva, projektanti, architekti, investori a realitní makléri. Hodnotiace kritériá neustále aktualizujeme a rozširujeme s cieľom dosiahnutia čo najkomplexnejšieho, najodbornejšieho a najobjektívnejšieho hodnotenia. Výsledné indexy sa môžu v priebehu času meniť, avšak všetky novostavby sú vždy hodnotené rovnakou metodikou.

Investičné hodnotenie

Hodnotenie novostavby z pohľadu atraktivity pre investora. Najvýznamnejšími skupinami hodnotiacich kritérií sú lokalita, absolútne a relatívne ceny bytov, prevádzkové náklady a potenciálne príjmy z prenájmu bytu.

Technické hodnotenie

Hodnotenie novostavby z pohľadu použitých technológií. Najvýznamnejšími skupinami hodnotiacich kritérií sú energetická náročnosť, použité materiály a SMART technológie.  Hodnotiace kritériá sú v súlade s platnými  STN normami a legislatívnymi predpismi.

Užívateľské hodnotenie

Hodnotenie novostavby z pohľadu kvality bývania a užívateľského komfortu. Najvýznamnejšími skupinami hodnotiacich kritérií sú občianska vybavenosť, dopravná dostupnosť, parkovanie, bezprostredné okolie novostavby, svetelné podmienky, hlučnosť prostredia a vybavenie spoločných priestorov.

Najnovšie z blogu

Zistite hodnotu svojho bytu na hodnotabytu.sk

01/06/2024

Vďaka projektu hodnotabytu.sk zistíte aktuálnu trhovú hodnotu svojho bytu v Košiciach rýchlo a zadarmo. Pomôže všetkým, ktorí chcú presný a rýchly odhad ceny bytu skôr než pristúpia k jeho predaju. Nevýhodou je, že bezplatné ocenenie nie je určené pre dedičské konania, vysporiadanie BSM a vlastníckych vzťahov.

Na KVP vyrastie ANDROMEDA s 223 bytmi

10/24/2019

Stavebné práce na projekte v hodnote 24 miliónov eur by sa mali začať v marci 2021 a ukončiť októbri 2022. Spoločnosť Andromeda Invest projekt zverila košickému architektovi Andrejovi Rodziňákovi. Rezidenčnú časť projektu ANDROMEDA na sídlisku KVP v Košiciach s 223 bytmi a 447 parkovacími miestami doplní administratívna časť a športovo-rekreačná funkcia. Na prízemiach sú navrhované priestory ... Čítať viac

Poplatok za rozvoj schválili už aj Košice

10/14/2019

Od 1. januára 2020 sa Košice pridajú  k viacerým obciam a mestám na Slovensku, ktoré využili zákonnú možnosť zaviesť poplatok za rozvoj. Pre budovy určené na bývanie, podnikanie, administratívu a priemysel bude jeho výška rovnaká ako v Bratislave, a to 35 eur za každý štvorcový meter podlahovej plochy nadzemnej časti stavby, čo je najvyššia možná sadzba. ... Čítať viac
technický prevádzkovateľ WEBIO, s.r.o., idea Lorant Szabo