Čo je byto index?

nezávislé odborné hodnotenie

Byto index je nezávislým odborným hodnotením rezidenčných novostavieb. Index je priemerom investičného, technického a užívateľského hodnotenia novostavby.

Ako hodnotíme novostavby?

Na metodike hodnotenia sa podieľajú znalci v odbore stavebníctva, projektanti, architekti, investori a realitní makléri. Hodnotiace kritériá neustále aktualizujeme a rozširujeme s cieľom dosiahnutia čo najkomplexnejšieho, najodbornejšieho a najobjektívnejšieho hodnotenia. Výsledné indexy sa môžu v priebehu času meniť, avšak všetky novostavby sú vždy hodnotené rovnakou metodikou.

Investičné hodnotenie

Hodnotenie novostavby z pohľadu atraktivity pre investora. Najvýznamnejšími skupinami hodnotiacich kritérií sú lokalita, absolútne a relatívne ceny bytov, prevádzkové náklady a potenciálne príjmy z prenájmu bytu.

Technické hodnotenie

Hodnotenie novostavby z pohľadu použitých technológií. Najvýznamnejšími skupinami hodnotiacich kritérií sú energetická náročnosť, použité materiály a SMART technológie.  Hodnotiace kritériá sú v súlade s platnými  STN normami a legislatívnymi predpismi.

Užívateľské hodnotenie

Hodnotenie novostavby z pohľadu kvality bývania a užívateľského komfortu. Najvýznamnejšími skupinami hodnotiacich kritérií sú občianska vybavenosť, dopravná dostupnosť, parkovanie, bezprostredné okolie novostavby, svetelné podmienky, hlučnosť prostredia a vybavenie spoločných priestorov.

Najnovšie z blogu

Na KVP vyrastie ANDROMEDA s 223 bytmi

10/24/2019

Stavebné práce na projekte v hodnote 24 miliónov eur by sa mali začať v marci 2021 a ukončiť októbri 2022. Spoločnosť Andromeda Invest projekt zverila košickému architektovi Andrejovi Rodziňákovi. Rezidenčnú časť projektu ANDROMEDA na sídlisku KVP v Košiciach s 223 bytmi a 447 parkovacími miestami doplní administratívna časť a športovo-rekreačná funkcia. Na prízemiach sú navrhované priestory ... Čítať viac

Poplatok za rozvoj schválili už aj Košice

10/14/2019

Od 1. januára 2020 sa Košice pridajú  k viacerým obciam a mestám na Slovensku, ktoré využili zákonnú možnosť zaviesť poplatok za rozvoj. Pre budovy určené na bývanie, podnikanie, administratívu a priemysel bude jeho výška rovnaká ako v Bratislave, a to 35 eur za každý štvorcový meter podlahovej plochy nadzemnej časti stavby, čo je najvyššia možná sadzba. ... Čítať viac

Víťazi CE ZA AR (ceny za architektúru) 2019

10/12/2019

10. 10. 2019 boli v bratislavskej Starej tržnici vyhlásení laureáti 18. ročníka architektonickej súťaže CE ZA AR (ceny za architektúru) 2019), ktorej vyhlasovateľom ceny je Slovenská komora architektov. Každoročná súťaž je výbornou príležitosťou upozorniť verejnosť na kvalitnú domácu architektonickú tvorbu a kultivovať verejné povedomie o nutnosti rozvoja kvalitnej architektúry ako základného princípu zvyšovania kvality životného prostredia ... Čítať viac
technický prevádzkovateľ WEBIO, s.r.o., idea Lorant Szabo